11 ก.พ. 2564 | กิจกรรมวันตรุษจีน

110264 600

วันตรุษจีน ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2564 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน  ดังนั้นทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีนควบคู่กัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น การจัดป้ายนิทรรศการวันตรุษจีน การจัดโต๊ะจีนจำลอง การพูดอวยพรภาษาจีน การร้องเพลงจีน และการเชิดสิงโต

>> ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Hot news