เทศบาลคอหงส์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

psuwit 00 600px

เทศบาลคอหงส์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดตามแผนฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดตามแผนฉีดล้างทำความสะอาด (Big Cleaning) และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

>> รายละเอียดเพิ่มเติม Hot news