โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อ

061164 resize600

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และกลุ่มทดสอบความรู้