กิจกรรมประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2562

กิจกรรมประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2562
วันนี้เช้าขณะเข้าแถวหน้าเสาธง เป็นโอกาสดีที่ครูสุชาติ สุขขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้กล่าว ให้โอวาทแก่นักเรียน เรื่องการรำลึกถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยเปิดเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้นักเรียนฟัง เมื่อจบเพลงผู้อำนวยการได้สุ่มนักเรียน 3 คน ออกมาตอบคำถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง รวมไปถึงแง่คิดที่ได้ เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตของนักเรียน เช่น การเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้ฝากข้อคิดเตือนใจเรื่องการรู้รักษ์ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเฉกเช่นเดียวกับที่พลเอก เปรม ได้ทำมาโดยตลอด ฝากให้กับนักเรียนได้นำมาปฏิบัติตาม
บ่ายวันนี้ 15 : 45 น. กิจกรรมกีฬาสี โดยนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามคณะสีของตนเองเป็นวันแรก
(สีส้มบริเวณลานวิทย์บน, สีม่วงบริเวณลานสโลป, สีชมพูบริเวณลานสหฯ และสีฟ้าที่อาคารกิจกรรม) ซึ่งกิจกรรมการเข้าสีในวันนี้นั้น นักเรียนจะได้พบกับคณะครูและพี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่คอยดูแล/กำกับกิจกรรมกีฬาสีในปีนี้ แต่ละสีเริ่มดำเนินการคัดเลือกตัวแทนแต่ละฝ่าย เช่น นักกีฬา กองเชียร์ ดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์

100662 resize