รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน (ครูดนตรีสากล)

1


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาสาขาดนตรีศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการคุมวง Orchestra มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


>> รายละเอียดเพิ่มเติม Hot news