มอ.ว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

psuwit resize01

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

>> ระบบรับสมัครออนไลน์  Hot news

>> การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

>> แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร

>> การจัดทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ป.5


เบอร์ติดต่อโรงเรียน 082-4285454 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)