โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครครูดนตรีสากล

6 new1

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 1 อัตรา


>> รายละเอียดการรับสมัคร