ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน มอ.ว ปีการศึกษา 2563

logo psuwit

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Hot news
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Hot news
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Hot news

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์
2. แบบฟอร์มชำระเงิน 1 อันดับแรก
3. แบบฟอร์มชำระเงิน 5 อันดับแรก
4. แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 27 ธ.ค.62 - 12 ม.ค.63)
5. แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4 (วันที่ 27 ธ.ค. 62- 12 ม.ค.63)
6. เอกสารยืนยันสิทธิ์
7. แบบรับรองความเป็นบุคลากร

8. แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ

หมายเหตุ ผลทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2 ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563