เอกสารสำหรับกลุ่มนักเรียนสำรอง ม.1 และม.4

logo psuwit

เอกสารสำหรับกลุ่มนักเรียนสำรอง ม.1 และม.4

1.คำชี้แจง
2.เอกสารชำระเงิน สำรอง ม.1
3.เอกสารชำระเงิน สำรอง ม.4
4.เอกสารยืนยันสิทธิ์
5.แบบรับรองความเป็นบุคลากร
6.แบบฟอร์มบริจาคมูลนิธิฯ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน มอ.ว ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563