รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูภาษาไทย

logo psuwit

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน ตำแหน่งครูประจำการ 1 ตำแหน่ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด Hot news