ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบสอบ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ วมว. (รอบสอบ) ปีการศึกษา 2563

Pop up 2563   resize600

>> ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Hot news

>> ประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง Hot news

>> กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว Hot news

>> สถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบ Hot news

>> รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ Hot news (แก้ไข ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)

>> สัญญารักษาสถานภาพนักเรียน Hot news

>> หนังสือยืนยันสิทธิ์ Hot news

>> คู่มือรายงานตัว นร.วมว.  วันที่ 28 มีนาคม 2563 Hot news (แก้ไข ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)