งานหอพักแจ้งใบนำชำระค่าหอพัก

งานหอพักแจ้งใบนำชำระค่าหอพัก

 

* ใบนำชำระค่าหอพัก (นักเรียนเริ่มเข้าหอพักใหม่ ปี 58 ที่จ่ายมัดจำแล้ว)
* ใบนำชำระค่าหอพัก (นร.เริ่มเข้าหอพักปี 58 แต่ยังไม่จ่ายมัดจำ)
* ใบนำชำระค่าหอพัก (ม.3 ขึ้น ม.4)
* ใบนำชำระค่าหอพัก นร.ขึ้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 (เป็นนักเรียนหอพักอยู่แล้ว)
* ใบนำชำระค่าหอพัก วมว.ใหม่ ม.4
* ใบนำชำระค่าหอพัก วมว. (นร.ม.5 และ ม.6)