ประกาศผลสอบ วมว ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ประกาศผลสอบ วมว ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

resize 600

>>ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

>>ผลการสอบรอบแรก - มอ. วิทยานุสรณ์

>>เอกสารแนบท้าย 2 - รายละเอียดการสอบรอบสอง

>>เอกสารแนบท้าย 3