ประกาศเลื่อนการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง การเลื่อนการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบ เป็นดังนี้

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และทดสอบ ป.5
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทดสอบ ม.2

โดยจะแจ้งสถานที่สอบใหม่ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอให้ท่านติดตามประกาศของโรงเรียนทาง www.psuwit.ac.th
โรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก