ประกาศเลขที่นั่งสอบ รหัสประจำตัวสอบ และสนามสอบ ปีการศึกษา2564

psu 010264 v2 resize600

 

>> เข้าสู่ระบบ Online Hot news 

>> เอกสาร ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 และกลุ่มทดสอบ ป.5, ม.2