รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ด้วยโรงเรียน มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน สำหรับสัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้
>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม Hot news