ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

logo psuwit

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2564

>> ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Hot news
>> ผลการสอบ ม.1 Hot news
>> ผลการสอบ ม.4 Hot news
>> 1.คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์ 13 มีค 64
>> 2.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 (วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2564)
>> 3.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4 (วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2564)
>> 4. เอกสารยืนยันสิทธิ์
>> 5. แบบรับรองความเป็นบุคลากร
>> 6. แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ

หมายเหตุ ประกาศผลทดสอบความรู้ ป.5 และม.2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

>> ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก ประเภททดสอบความรู้ ป.5 และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 Hot news

>> ประกาศคะแนนกลุ่มทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2564 Hot news