โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบตัว และปฐมนิเทศ

B2 600px

>> ประกาศโรงเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมอบตัว และการปฐมนิเทศ Hot news

>> คำชี้แจงการมอบตัวปฐมนิเทศนักเรียน

>> ระบบมอบตัวออนไลน์ 

>> สัญญามอบตัวนักเรียน ม.1

>> สัญญามอบตัวนักเรียน ม.4

หมายเหตุ เอกสารสัญญามอบตัวท่านได้รับแล้วมื่อวันยืนยันสิทธิ์
ม.1(สีเหลือง) ม.4(สีชมพู)

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มอบตัวออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

>> รายชื่อนักเรียน ม.1

>> รายชื่อนักเรียน ม.4

>> รายชื่อนักเรียน ม.4 ห้องเรียน วมว.

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

>> แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 Hot news


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การปฐมนิเทศ ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564