การปฐมนิเทศ ประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2564

logo psuwit

 

หมายเหตุ การปฐมนิเทศออนไลน์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10:00-12:00 น. สามารถเข้ารับชมได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ช่องทาง Facebook
2. ช่องทาง Youtube