โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หลายตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

>> ตำแหน่งครูประจำการ วิทยาศาสตร์ (สาขา ชีววิทยา) Hot news
>> ตำแหน่งครูประจำการ คณิตศาสตร์ Hot news
>> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) Hot news