ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

logo psuwit

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

>> รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1
- รายชื่อนักเรียน ม.1 Hot news

>> รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4
- รายชื่อนักเรียน ม.4 หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป Hot news
- รายชื่อนักเรียน ม.4 หลักสูตรโครงการ วมว. Hot news


>> รายชื่อนักเรียน แยกตามกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานวันที่ 20-29 เมษายน 2564

>> รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่ม 1 - กลุ่ม 6 ) Hot news

>> รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่ม 1 - กลุ่ม 8 ) Hot news


ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์นี้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลระหว่างนักเรียนและคุณครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะนักเรียน ไม่มีผู้ปกครองเป็นสมาชิก)

LinePSUWit ม1 2564 มอว QRcode


ขอให้นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์นี้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลระหว่างนักเรียนและคุณครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะนักเรียน ไม่มีผู้ปกครองเป็นสมาชิก)

LinePSUWit ม4 2564 มอว


หากนักเรียนหรือผู้ปกครอง มีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือนักเรียนต้องการสอบถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอีเมลของโรงเรียน
สามารถสอบถาม Admin ได้ที่ LINE Official Account นี้

LinePSUWitHatyai admin