ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และรหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom ม.1 ม.4

logo psuwit

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน และรหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 : เวลา 9:00 - 11:00 น. 
นักเรียน ม.1 และ ม.4 แต่ละกลุ่มเข้าโฮมรูมพบครูประจำกลุ่มผ่าน Google Classroom (ตามรหัสชั้นเรียน Homeroom ที่แจ้งไว้) เพื่อรับฟังคำชี้แจง

วันที่ 20 - 29 เมษายน 2564 : เวลา 8:30 - 14:30 น. 
นักเรียน ม.1 และ ม.4 แต่ละกลุ่มเข้าโฮมรูมและเรียนตามตาราง

>> ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Hot news
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Hot news

>> รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom ปีการศึกษา 2564

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Hot news
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Hot news

>> การเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์

 

>> การลงชื่อเข้าใช้งาน บัญชี Google

PSUWIT login Classroom resize600px


หากนักเรียนหรือผู้ปกครอง มีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือนักเรียนต้องการสอบถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบอีเมลของโรงเรียน
สามารถสอบถาม Admin ได้ที่ LINE Official Account นี้

LinePSUWitHatyai admin