โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูคณิตศาสตร์ ครูชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ชีววิทยา)

  • Print

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หลายตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

>> ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ Hot news

>> ประกาศรับสมัครครูชีววิทยา Hot news

>> ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Hot news