ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

logo psuwit

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>> ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน Hot news 
(หมายเหตุ
ห้อง ม.1/1 หลักสูตรจีนศึกษา
ห้อง ม.1/2 - ม.1/6 หลักสูตรปกติ)


- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>> ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน Hot news
(หมายเหตุ
ห้อง ม.4/1 และ ม.4/8 หลักสูตร วมว.
ห้อง ม.4/2, ม.4/5 - ม.4/7 หลักสูตรปกติ
ห้อง ม.4/3 และ ม.4/4 หลักสูตรปกติ - ห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง)