การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564

1

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564

    ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วยใยความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในกำกับ จึงขอประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียน ในการนี้โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขอแจ้งกำหนดการดังรายละเอียดต่อไปนี้

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ Hot news