รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา)

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา)

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

>> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Hot news

>> ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก Hot news