รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูภาษาอังกฤษ)

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ)

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

>> ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ Hot news