มอ.ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์ 2 อัตรา และครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา)

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ครูฟิสิกส์ 2 อัตรา และครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา)

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนี้

>> ตำแหน่งครูฟิสิกส์ 2 อัตราHot news
>> ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 1 อัตราHot news