โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน (ครูภาษาอังกฤษ และแม่บ้าน)

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ และแม่บ้าน)

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

>> ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ Hot news
>> ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก Hot news