ถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 (17/8/21)

ถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 (17/8/21)

Room 1 (เช้า 8:30น. เป็นต้นไป) สาขาเคมีประยุกต์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Facebook Live : https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116626394045371/
YouTube Live : https://www.youtube.com/watch?v=Z0CGVsqNoAE
1 600px


Room 2 (เช้า 8:30น. เป็นต้นไป) สาขาฟิสิกส์ อวกาศ และดาราศาสตร์
Facebook Live : https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116628697378474/
YouTube Live : https://www.youtube.com/watch?v=6cq70pmghtg

2 600px


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

PSU.WIT SCIENCE WEEK EP.2 (17 - 19 August 2021)