ถ่ายทอดสดพิธีเปิด และการบรรยาย วันที่ 17 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021

ถ่ายทอดสดสำหรับเข้าชมพิธีเปิด และการบรรยาย วันที่ 17 สิงหาคม 2564

3 600px

ชมสดผ่าน facebook ---> https://www.facebook.com/PSUWitScienceDepartment/videos/892923894631899
ชมสดผ่าน Youtube ---> https://www.youtube.com/watch?v=h3dwyth50AU