ถ่ายทอดสดการบรรยาย วันที่ 18 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021

1 600px

link สำหรับเข้าชมการบรรยายพิเศษวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ชมสดทาง facebook--> https://www.facebook.com/102988282075849/posts/117646130610064/

ชมสดทาง Youtube--> https://www.youtube.com/watch?v=BZlnNBDwyvc