ถ่ายทอดสดการบรรยาย วันที่ 19 สิงหาคม 2564 | PSU.Wit Science Week in New Normal 2021

  • Print

บรรยายพิเศษวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 8:50 น. -11:00 น.

เรื่อง“คิดให้แปลก มองให้แตกต่าง: วิทยาศาสตร์กับการต่อยอดเชิงพาณิชย์”

โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 600px

ช่องทางการรับชม
>> Facebook
>> Youtube