ถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 (19/8/21)

การแข่งขันประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021
Room 1(เช้า) วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น
Facebook Live = https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116632137378130/
YouTube Live = https://www.youtube.com/watch?v=FqNmPLpec5E

Room 2 (เช้า) สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Facebook Live = https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116634017377942/
YouTube Live = https://www.youtube.com/watch?v=rIdfJj_xAy4


 

การแข่งขันประกวดโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย

Room 1 (บ่าย) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.ต้น
Facebook Live = https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116632674044743/
YouTube Live = https://www.youtube.com/watch?v=xC9WebGaGBA

Room 2 (บ่าย) สาขาเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
Facebook Live = https://www.facebook.com/102988282075849/posts/116639654044045/
YouTube Live = https://www.youtube.com/watch?v=TqAP9C36gII