ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

1 600 px

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

ห้องจีนศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครวันที่ 1 ก.ย.-30 ก.ย.64 (ไม่ต้องสอบ แค่ยื่น PORTFOLIO)
>> ดาวน์โหลดรูปแบบ PORTFOLIO
>> สมัครและยื่น PORTFOLIO Hot news
>รายละเอียดห้องจีนศึกษาฐานวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครวันที่ 1 ก.ย.-15 พ.ย.64
>> เข้าสู่ระบบสมัครสอบ Online Hot news
>รายละเอียดห้องเรียนทั่วไป
>> ตรวจสอบการส่งข้อมูลสมัครห้องเรียนจีนศึกษา (ฐานวิทยาศาสตร์) Hot news

กลุ่มนักเรียนทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2
>> เข้าสู่ระบบสมัครสอบ Online Hot news
>รายละเอียดกลุ่มทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อ