ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2565

logo psuwit

ประกาศ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนจีนศึกษา ฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2565

>> ประกาศผลการสอบห้องเรียนจีนศึกษาประจำปีการศึกษา 2564Hot news

>> คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์ (ห้องจีนศึกษา) Hot news

>> ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน(ห้องจีนศึกษา2565) Hot news

>> เอกสารยืนยันสิทธิ์ (ห้องจีนศึกษา 2565) Hot news