ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่ และแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่ และแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.psuwit.ac.th/


กำหนดการสอบ
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565
ประกาศผลสอบ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

600px