ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2565

>> ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> ผลการสอบรอบแรก
>> เอกสารแนบท้าย2
>> เอกสารแนบท้าย3
>> แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง

600px