กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook : โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วันอาทิตย์วันที่ 27 มีนาคม 2565
-> ระดับชั้น ม.1 เวลา 08.30 - 10.00 น.
-> ระดับชั้น ม.4 เวลา 10.30 - 12.00 น.
นักเรียนสามารถส่งเอกสารการมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: โรงเรียนจะส่งคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเอกสารในวันที่ 19 มีนาคม 2565 อีกครั้ง
-> วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นักเรียนประจำเข้าหอพัก
-> วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2565 ปรับพื้นฐาน เวลา 08.00 - 15.30 น.
-> วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
>> ดาวน์โหลดกำหนดการมอบตัว และรายละเอียดต่าง ๆ Hot news

I (Custom)

E (Custom)

ประกาศโรงเ (5) (Custom)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,ม.4 และกลุ่มทดสอบ ป.5, ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565