ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

psuwit 070465 resize600

>> ยืนยันสิทธิ์รอบแรกระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2565
>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง
>> ใบมอบตัวนักเรียน
>> สัญญามอบตัวนักเรียน
>> ประกาศผลสอบรอบสองฉบับสมบูรณ์
>> แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบสอง
>> สถานที่ขอยื่นดูคะแนนสอบรอบสอง
>> หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3