อาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา มอ. ปัตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

DSCN9953

ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา มอ. ปัตตานี
ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 
>>
ประมวลภาพ