ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

6 new

ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่2

เป็นระบบบาร์โค๊ด สามารถชำระ Bill Payment ผ่านช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ดังนี้
1. SCB Easy Net
2. SCB Easy Application (Mobile Banking)
3. เครื่องเอทีเอ็ม (สามารถอ่านพร้อมสแกนบาร์โค้ด)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ครบกำหนดการจ่ายชำระ หากเกินมีค่าธรรมเนียมจ่ายล่าช้าวันล่ะ 25 บาท
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แจกใบเสร็จค่าเทอม

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา  2562  เทอม  2

addpic1

   ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.1

ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 1
ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.1 ห้อง 6

ม.2

ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 1
ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.2 ห้อง 6

 ม.3

ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 1
ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.3 ห้อง 6

ม.4

ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 6
ใบแจ้งค่าเทอม ม.4 ห้อง 7

 

ม.5

ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 6
ใบแจ้งค่าเทอม ม.5 ห้อง 7

 

ม.6

ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 1
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 2
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 3
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 4
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 5
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 6
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 7
ใบแจ้งค่าเทอม ม.6 ห้อง 8