มอ.ว ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2563

  • Print

6 new1

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 1

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 2

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 3

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 4

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.2 ห้อง 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 1

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 2

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 3

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 4

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.3 ห้อง 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 1(วมว.)

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 2

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 3

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 4

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 6

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 7

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.5 ห้อง 8(วมว.)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 1(วมว.)

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 2

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 3

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 4

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 6

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 7

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2563 ม.6 ห้อง 8(วมว.)