ใบแจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

logo psuwit

ใบแจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.1 ห้อง6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.2 ห้อง6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.3 ห้อง6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง6
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.4 ห้อง7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง6
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.5 ห้อง7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง6
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง7
ใบแจ้งค่าเทอม 2/2563 ม.6 ห้อง8

หมายเหตุ ห้อง ม.4/1,ม.4/8,ม.5/1,ม.5/8 ค่าสมาชิกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองเทอม 2/63 จำนวน 200 บาท งานการเงินได้รับชำระเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่มีใบแจ้งค่าเทอม 2/63