มอ.ว ขยายการชำระค่าเทอม 1/2564 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2564

  • Print

logo psuwit

ใบแจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 หมายเหตุ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ขยายการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 Hot news

|| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.2 ห้อง6
|| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง1
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.3 ห้อง6
|| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง1 (วมว.)
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง6
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง7
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.5 ห้อง8 (วมว.)

|| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง1 (วมว.)
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง2
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง3
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง4
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง5
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง6
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง7
ใบแจ้งค่าเทอม 1/2564 ม.6 ห้อง8 (วมว.)