มอ.ว จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “15th PSU WITTAYANUSORN SCHOOL”

  • Print

Untitled 2

มอ.ว จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “15th PSU WITTAYANUSORN SCHOOL”

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เชิญนักเรียน ศิษย์เก่าและบุคลากร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวาระครบ 15 ปี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม

>>> เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ Hot news