พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สู่สวรรคาลัย


DSCF8513

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สู่สวรรคาลัย
ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
ณ ลานสหวิทยา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์