กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5-9 ตุลาคม 2558โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนทางไกลมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรีพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา และโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558      >> ประมวลภาพ