โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษานานาชาติ


 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษานานาชาติ

   

  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ
 (Institute of International Education / Southeast Asia) โดย คุณสินชัย เล็กวานิชกุล หัวหน้าฝ่ายการตลาด
 TOEFL ITP & TPO ประจำประเทศไทย และ โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์ โดย รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในการเป็นศูนย์จัดสอบ TOEFL ITP   พิธีจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม
 พ.ศ.2558  ณ ห้องรัตนพฤกษ์   >> ประมวลภาพ