โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

    

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยท่าน เสถียร พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ  และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โดย รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ.2558  ณ ห้องรัตนพฤกษ์   >> ประมวลภาพ